Умови гарантійного обслуговування в Україні

Marginal Column

Контактна інформація

ТОВ "Роберт Бош Лтд."

Департамент автозапчастин та діагностичного обладнання

проспект Павла Тичини, будинок 1 В, офіс А701

02152, м. Київ, Україна

Content

Умови гарантійного обслуговування

Вирішення питань, пов'язаних з гарантійними рекламаціями кінцевих покупців, здійснюється відповідно до чинного законодавства України.

Гарантійний термін на вироби Bosch становить 12 місяців і починається з дати продажу товару кінцевому користувачеві товару.

Термін гарантії на швидкозношувані компоненти становить 6 місяців з дати продажу товару кінцевому користувачеві товару. Додаткова інформація про визначення швидкозношуваних компонентів надана в інформаційній системі EDIS.

Термін гарантії на запасні частини Товару становить 12 місяців з дати продажу товару кінцевому користувачеві товару. Додаткова інформація про компоненти Товару надана в інформаційній системі EDIS.

Гарантія надається на наступних умовах:

1) Гарантія здійснюється при наявності документів, що дозволяють ідентифікувати виріб і встановити дату його покупки і поширюється на дефект матеріалу або брак при виробництві. При відсутності документів, які однозначно підтверджують дату покупки виробу з можливістю його ідентифікації, термін гарантійної підтримки обчислюється від дати виготовлення виробу, зазначеної в безпосередньому або закодованому вигляді на його корпусі.

2) В разі виявлення недоліків товару, за які відповідає продавець, продавець за своїм вибором вправі здійснити ремонт, заміну або повернення грошових коштів за товар. Інформація про недоліки доводиться до відома продавця покупцем в письмовому вигляді після їх виявлення покупцем в межах гарантійного терміну.

3) Якщо претензії або рекламації щодо поставок є необґрунтованими, продавець має право вимагати від покупця відшкодування будь-яких понесених витрат.

4) У разі усунення недоліків або заміни товару продавцем гарантійний строк не починає відраховуватися заново і не продовжується, за винятком випадків, коли інше не встановлено імперативними нормами законодавства.

5) Гарантія не застосовується, якщо товари були змінені третіми особами, а також в разі установки компонентів, виготовлених третіми особами, крім випадків, коли причинно-наслідковий зв'язок недоліків із зазначеними змінами відсутній.

6) Після закінчення гарантійного терміну покупець не має права пред'являти до продавця вимоги, пов'язані з недоліками товару, і продавець не відповідає за недоліки товару, виявлені покупцем після закінчення гарантійного терміну на товар.

7) Зобов'язання по гарантійній нагоді анулюються за наявності несправностей, обумовлених:

  • Природним зносом;
  • відхиленням характеристик товарів і / або пошкодженням, що виникли внаслідок неправильної експлуатації, зберігання і / або монтажу, недотримання норм установки і користування, підвищеного навантаження і / або наднормативного використання;
  • відхиленням характеристик товарів і / або пошкодженням, викликаним обставинами непереборної сили (пожежа, стихійні лиха і т.п.).

Процедура гарантійного обслуговування

Будь який дефект або невідповідність виробу, виявлене в період гарантійного терміну, пред'являється актом рекламації.

Оформлений акт рекламації покупець направляє на адресу продавця, у якого був придбаний товар. Продавець передає виріб до авторизованого сервісного центру з обслуговування діагностичного та гаражного обладнання Bosch (BTS) для проведення діагностики та подальшого ремонту. Гарантійний ремонт або обмін виробу проводиться тільки в авторизованих Сервісних Центрах.